• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Đạo đức nghề báo Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times (III)

Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times (III)

Email In
vimg5. THAM GIA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 
 
Bỏ phiếu, vận động tranh cử và các vấn đề chung 
 

62. Nhà báo không có chỗ trong sân chơi chính trị. Nhân viên có quyền bỏ phiếu, tuy nhiên họ không được làm điều gì dẫn đến nghi ngờ về sự trung lập trong chuyên môn của họ và của bản thân Thời báo. Cụ thể, họ không được vận động, biểu tình, hay ủng hộ các ứng cử viên, bỏ phiếu kín ủng hộ cho sự nghiệp hoặc các nỗ lực thông qua các đạo luật. Họ không được đeo phù hiệu vận động tranh cử hoặc bản thân không được thể hiện bất cứ dấu hiệu chính trị đảng phái nào. Họ phải nhận thức được rằng việc dán khẩu hiệu trên xe của gia đình hay dựng khẩu hiệu vận động tranh cử có thể được xem là của bản thân họ, dù trên thực tế ai đó trong gia đình đã dán và dựng các khẩu hiệu đó. 
 
63. Bản thân nhân viên không được góp tiền, gây quỹ cho bất cứ ứng cử viên hay quá trình bầu cử nào. Do có thể truy cập Internet dễ dàng để tìm hồ sơ công khai của những người đóng góp cho vận động tranh cử nên việc ủng hộ về chính trị của nhân viên Thời báo sẽ có nguy cơ dẫn tới ấn tượng sai rằng tờ báo đang đứng về phía nào đó. 
 
64. Tất cả nhân viên không được chạy đua vào các chức vụ công quyền ở bất cứ nơi đâu. Việc chạy đua hoặc phục vụ trong cơ quan nhà nước là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc độc lập về chuyên môn mà một nhà báo cần có. Điều đó tạo ra nguy cơ là quan điểm chính trị của một nhân viên sẽ được coi là quan điểm của Thời báo, và có thể gieo nghi ngờ về sự thiên vị khi Thời báo đưa tin chính trị, nếu một trong những nhân viên của họ là một thành viên tham gia tích cực. 
 
65. Nhân viên không được tiến hành hoặc tập hợp ủng hộ cho những sự nghiệp hoặc phong trào chung, không được ký vào các quảng cáo, có quan điểm trong những vấn đề chung, hoặc tham gia vào các chiến dịch vận động tranh cử, không được dự tiệc hay tham gia những sự kiện tương tự nếu việc làm đó dẫn đến nghi ngờ về khả năng của họ hoặc khả năng hoạt động của Thời báo với tư cách là các nhà quan sát trung lập trong việc đưa tin. Nhân viên cần ghi nhớ rằng láng giềng và các nhà quan sát khác luôn xem họ là đại diện của Thời báo. 
 
66. Nhân viên có thể xuất hiện trên các chương trình phát thanh và truyền hình về các vấn đề chung, tuy nhiên họ phải tránh bày tỏ những quan điểm vượt quá những gì họ được phép nói trên báo. Những người phụ trách chuyên mục xã luận và biên tập viên trang tin bình luận được tự do hơn những người khác khi diễn thuyết công khai bởi công việc của họ là bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, Thời báo hy vọng họ sẽ cân nhắc cẩn thận diễn đàn mà họ sẽ xuất hiện và bảo vệ những chuẩn mực và sự vô tư của tờ báo nói chung. 
 
67. Nhân viên cần phải cảnh giác trước thực tế là hành động chính trị đúng đắn của vợ chồng, gia đình hoặc con em họ có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc làm xuất hiện xung đột. Khi xuất hiện khả năng đó, nhân viên cần phải tham khảo ý kiến cấp trên phòng ban của họ và phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập trang tin bình luận. Tuỳ hoàn cảnh, nhân viên có thể rút lui, không đưa tin bài thậm chí có thể chuyển sang công việc khác không liên quan đến những hoạt động đang được bị hồ nghi. 
 
68. Nhân viên nào thấy nghi ngờ về một hành động chính trị được đề xuất phải tham khảo ý kiến của phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập trang tin bình luận. Những hạn chế này bảo vệ sứ mệnh của chúng ta với tư cách các nhà báo. Mặc dù sẽ xem xét vấn đề theo từng sự vụ, nhưng Thời báo sẽ cẩn trọng trước khi cho phép bất cứ ngoại lệ nào. 
 
Phục vụ cộng đồng 
 

69. Nhân viên không được làm việc trong các Bộ hoặc các Uỷ ban của chính phủ, dù được trả lương hay không trả lương. Họ không được phép tham gia các uỷ ban quản trị, các uỷ ban tư vấn hoặc các nhóm tương tự ngoại trừ những người phục vụ các tổ chức báo chí hoặc thúc đẩy giáo dục báo chí. Những ai chưa rõ về các hoạt động đó phải tham khảo ý kiến cấp trên và phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập trang tin xã luận. Tuỳ thuộc vào tình huống có thể có trường hợp ngoại lệ cho phép nhân viên được phụ vụ các trường học của họ (hoặc trường học của con cái họ) với tư cách người được uỷ thác hoặc khách tại những trường từng gửi tin cho Thời báo. 
 
70. Thời báo không muốn cản trở tư cách công dân tốt trong xã hội. Thông thường quy định hạn chế tham gia các ban quản trị hoặc các uỷ ban tư vấn sẽ không áp dụng đối với các tổ chức mà Thời báo không quan tâm đưa tin và những tổ chức nhìn chung không hoạch định chính sách công. Các tổ chức này bao gồm nhà thờ, hội từ thiện cộng đồng, thư viện địa phương, các nhóm nghệ thuật, các nhóm sở thích, liên đoàn điền kinh thanh niên, các câu lạc bộ và các nhóm cựu sinh viên. Nếu có lý do nhất định, các nhân viên có thể giúp đỡ gây quỹ ở mức độ khiêm tốn cho các nhóm này. Họ không được đóng vai trò là người lãnh đạo hoặc giới thiệu một nhà tài trợ để đổi lại sẽ nhận được ưu đãi nào đó. Họ không được thu hút sự tham gia của bất cứ ai mà họ và Thời báo có quan hệ về chuyên môn. Những ai chưa rõ về những gì được phép làm nên tham khảo ý kiến phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập trang xã luận. 
 
71. Nhân viên không được gây quỹ cho các phong trào chính trị, xã hội, tôn giáo, giáo dục, từ thiện hoặc những phong trào khác bên ngoài phạm vi các nhóm được quy định trong đoạn 70. Làm như vậy sẽ tạo ra hy vọng đổi lại họ sẽ được hưởng ưu đãi, ưu tiên. Nhân viên nên suy nghĩ cẩn trọng về những đóng góp họ có thể dành cho các phong trào, và luôn ghi nhớ sự cần thiết phải có tính trung lập trong tất cả các vấn đề. Những ai chưa rõ về các khoản đóng góp phải tham khảo ý kiến cấp trên của họ và phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập trang tin xã luận.
 
6. CÁC NHÀ QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO 
 

72. Thời báo đối xử với các nhà quảng cáo một cách công bằng và cởi mở như với các độc giả và các nguồn tin. Mối quan hệ giữa Thời báo và các nhà quảng cáo phụ thuộc vào sự hiểu biết - mà từ lâu tất cả các phòng ban đều nhận thức được - rằng tin tức và quảng cáo là hoàn toàn tách biệt, rằng những ai xử lý các vấn đề đó đều có những nghĩa vụ và lợi ích riêng biệt và nhóm này không được làm ảnh hưởng đến nhóm kia. 
 
73. Thành viên của phòng thời sự không được quan tâm và phải đảm bảo khách quan tránh bàn thảo về nhu cầu các mục tiêu và những vấn đề quảng cáo, trừ phi những nhu cầu hoặc các vấn đề đó trực tiếp liên quan đến công việc của phòng ban đó. Chẳng hạn, trong nhiều tình huống phòng thông tin và quảng cáo có thể bàn bạc về việc sắp xếp hoặc trình bày tờ báo hoặc thời hạn của các chuyên mục đặc biệt. 
 
74. Khi được tổng biên tập điều hành cho phép, các thành viên trong nhóm phóng viên thời sự được tham gia vào các uỷ ban liên phòng về những vấn đề tác động đến một số phòng ban, kể cả phòng thời sự. Họ nên để các vấn đề quảng cáo cho các đồng nghiệp phụ trách kinh doanh giải quyết càng nhiều càng tốt. 
 
75. Khi được tổng biên tập điều hành hoặc tổng biên tập trang tin xã luận cho phép, các nhân viên có thể tham gia các sự kiện do Thời báo tổ chức để tiếp thị hoặc quảng cáo. Tuy nhiên họ phải tập trung vào chuyên môn và kiềm chế không nói điều gì giống như lời quảng cáo bán hàng. 
 
76. Không ai trong phòng ban tin tức cấp dưới điều hành (trừ khi được tổng biên tập điều hành cho phép) được trao đổi thông tin với phòng quảng cáo hoặc các nhà quảng cáo về thời gian hoặc nội dung quảng cáo, thời gian hoặc nội dung của các bài báo hoặc nhiệm vụ của các nhân viên hoặc các cây bút tự do, các biên tập viên, các nghệ sĩ, các nhà thiết kế hoặc các nhiếp ảnh gia. 
 
77. Danh tiếng của Thời báo không thuộc về ai trong chúng ta. Không ai có quyền sử dụng nó vì mục đích cá nhân. 
 
78. Nhân viên không được dùng thẻ căn cước của Thời báo vì những mục đích không liên quan đến việc làm tại Thời báo. Không được sử dụng thẻ để đòi được đối xử đặc biệt hoặc giành ưu tiên từ các tổ chức chính phủ, các tổ chức thương mại hoặc các tổ chức khác (trừ khi yêu cầu phải có thẻ để được hưởng một lợi ích nào đó dành cho tất cả nhân viên Công ty Thời báo nhờ mối quan hệ từ thiện của quỹ công ty, chẳng hạn như vào Bảo tàng Metropolitan miễn phí). 
 
79. Nhân viên không được sử dụng đồ dùng văn phòng, thẻ doanh nghiệp, các hình thức hoặc các tài liệu khác vì bất cứ mục đích nào trừ công việc của Thời báo.
 
7. NGHĨA VỤ VỚI THỜI BÁO 
 

Phát ngôn cho Thời báo 
 

80. Nhân viên không được tiết lộ thông tin mật về các hoạt động, chính sách hoặc kế hoạch của Thời báo hoặc của các công ty thành viên của Thời báo. 
 
81. Lãnh đạo các ban và các tổng biên tập có thể cho phép các nhân viên khác công khai nhận xét về các chính sách hoặc kế hoạch trong phạm vi thẩm quyền và chuyên môn của họ. Nếu các cơ quan thông tấn khác hoặc người ngoài tiếp cận nhân viên để tìm hiểu nội dung hoặc chính sách của Thời báo, thì họ nên đưa những người đó tới gặp một tổng biên tập của báo hoặc tới phòng thông tin của công ty để tìm hiểu. 
 
82. Nhân viên được tự do công khai bình luận về các hoạt động của họ miễn là những lời nhận xét đó không gây ấn tượng là họ thiếu tính khách quan của báo chí hoặc đang phát ngôn cho Thời báo. 
 
83. Tất cả các quy định hạn chế này không nên được hiểu là các biện pháp ngăn cản không cho nhân viên trả lời công khai và trung thực bất cứ câu hỏi hợp lý nào của độc giả về công việc của họ. Nếu một độc giả yêu cầu đính chính thì yêu cầu đó phải được chuyển ngay tới cấp trên. Còn nếu có yêu cầu đe dọa kiện tụng hoặc do một luật sư đưa ra thì khiếu nại đó phải được chuyển ngay cho phòng pháp lý thông qua trưởng ban.
 
8. SÁCH, PHIM ẢNH, TÁI BẢN VÀ BẢN QUYỀN 
 

84. Bất cứ nhân viên nào có ý định viết hoặc tổng hợp thành một cuốn sách từ các tư liệu thu được trong khi tác nghiệp cần phải thông báo trước cho Thời báo để Thời báo quyết định có nên cho đấu thầu xuất bản tác phẩm đó hay không. Về vấn đề này, các nhân viên không thể chấp nhận hoặc tham gia bất cứ hình thức đấu thầu nào của các nhà xuất bản bên ngoài trước khi Thời báo xem xét dự án đó. Các phóng viên phải thông báo bằng văn bản cho Thời báo về bất kỳ đề xuất hoặc dự án nào bằng cách gửi thư hoặc thư điện tử tới trưởng ban của họ cũng như phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập phụ trách trang xã luận. Trong thông báo phải nêu khung thời gian ước tính thực hiện dự án, bao gồm thời hạn (nếu có) một nhà xuất bản bên ngoài đã ấn định tham gia đấu thầu dự án. 
 
85. Trong thời hạn nhất định, sau khi đã xem xét khung thời gian thực hiện dự án, Thời báo sẽ thông báo bằng văn bản cho nhân viên về việc có tham gia đấu thầu thực hiện dự án hay không. Nếu có, Thời báo sẽ tổ chức đấu thầu cạnh tranh. Cuối cùng nhân viên và đại lý của mình không bắt buộc phải chấp nhận lời mời thầu của Thời báo. Mục đích của quy trình này là đảm bảo cho Thời báo có tiếng nói trong mọi cuộc thương thảo, kể cả đấu giá, liên quan tới các cuốn sách được tổng hợp từ các tư liệu thu thập được theo yêu cầu công việccủa Thời báo. 
 
86. Các quy định trên không áp dụng với đề án hoặc dự án xuất bảnsách liên quan tới việc tái bản các bài báo, chuyên mục, ảnh, tác phẩm nghệ thuật hoặc các tài liệu khác của riêng nhân viên và đã được xuất bản trên Thời báo hoặc trên trang web nytimes.com. Thời báo hoàn toàn sở hữu những tư liệu đó, và không một tư liệu nào được tái bản nếu không được Thời báo cho phép bằng văn bản. Các tư liệu đó cũng không được viết lại, cập nhật hoặc sửa đổi và tái bản nếu không được Thời báo cho phép bằng văn bản. Các đại lý, nhà xuất bản, xưởng phim và các đối tượng khác thường tiếp cận nhân viên để tìm cách sở hữu các tư liệu đó của Thời báo. Những yêu cầu đó phải được chuyển ngay tới phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập trang xã luận và phòng pháp lý. Nếu một nhân viên được Hội Nhà báo đại diện đề nghị được thanh toán cho việc tái bản các bài báo mà nhân viên đó đã viết thì nhân viên đó nên dựa vào thỏa thuận thương lượng tập thể của Thời báo với Hội Nhà báo. Nhìn chung, thỏa thuận này quy định chia sẻ chi phí 50/50. 
 
87. Khi cân nhắc các dự án xuất bản sách – hoặc các công việc khác ở bên ngoài – các nhân viên không bao giờ được gây ấn tượng là họ sẽ được lợi về tài chính từ kết quả của các sự kiện tin tức. Các nhân viên không được thương thảo với bất kỳ ai hoặc tổ chức bên ngoài nào về bản quyền đối với một bài báo hoặc ý tưởng của bài báo trước khi nó được đăng tải trên Thời báo. Nhân viên đang làm tin liên tiếp nhiều kỳ không được thương thảo viết sách, báo, làm phim, thực hiện các chương trình hoặc dự án truyền thông dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên bản tin của mình cho đến khi kết thúc bản tin đó, ngoại trừ trường hợp họ được phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập phụ trách trang xã luận cho phép trước bằng văn bản. 
 
88. Không nhân viên nào được phép là đồng tác giả hoặc viết hộ bài cho các cá nhân, những người có tên trong bản tin họ cung cấp, biên tập, tổng hợp hoặc giám sát hoặc chắc chắn sẽ làm những việc đó. 
 
89. Không nhân viên nào được nghỉ phép, có lương hoặc không lương, để viết sách nếu không được sự đồng ý công khai của tổng biên tập hoặc phó tổng biên tập phụ trách trang xã luận. Tốt nhất là nếu họ thấy cần phải nghỉ để hoàn thành một dự án viết sách thì nên thông báo cho Thời báo về ý định xin nghỉ ngay từ lần đầu tiên trình dự án viết sách lên để Thời báo xem xét. Quyết định chấp nhận hay bác bỏ đơn đề nghị xin nghỉ để viết sách – cũng giống như hầu hết các đơn xin nghỉ phép khác – đều được dựa trên rất nhiều nhân tố, bao gồm những lần nghỉ viết sách trước đây, những điều kiện mà báo đã dành cho nhân viên, ảnh hưởng của việc làm đó tới nhu cầu nhân sự của ban và mức độ Thời báo tin tưởng về những đóng góp của dự án sách đối với lợi ích chung của Thời báo. Nếu một nhân viên được Hội Nhà báo đại diện nêu vấn đề xin phép nghỉ thì nhân viên đó nên xem thỏa thuận thương lượng tập thể của Thời báo với Hội Nhà báo. 
 
90. Nhân viên không được phép chuyển những ghi chép, các bài phỏng vấn, tài liệu hoặc các tư liệu làm việc khác cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các đại lý, nhà xuất bản, xưởng phim hoặc cơ quan xuất bản bên ngoài, hoặc chia sẻ những tài liệu trên với họ trừ phi họ buộc phải làm vậy vì lý do pháp lý. Trong những trường hợp như vậy, các nhân viên sẽ được phòng pháp lý của Thời báo trợ giúp. (Những nhân viên được Hội Nhà báo đại diện quyền lợi thì nên xem thỏa thuận thương lượng tập thể về mức độ và phạm vi trợ giúp ). Về nguyên tắc, Thời báo sẽ không trao cho các nhà sản xuất thương mại hoặc các nhà xuất bản quyền tiếp cận các tư liệu làm việc nhiều bằng các tư liệu Thời báo có thể trao cho các công tố viên sử dụng tại tòa. 
 
91. Khoản này chỉ áp dụng với truyền hình và phim ảnh: Nhân viên nào được các đại lý, các nhà sản xuất, xưởng phim hoặc các đối tượng khác mời chào hợp đồng “tư vấn” cần phải tham khảo ý kiến của phó tổng biên tập phụ trách quản trị tin tức hoặc phó tổng biên tập phụ trách trang xã luận trước khi chấp thuận những hợp đồng đó. Nhân viên không được làm tư vấn cho một bộ phim hoặc chương trình mà họ biết trước là có dụng ý hoặc rõ ràng bóp méo sự thật. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vai trò tư vấn không nên dựa vào Thời báo hay hàm ý sự ủng hộ hoặc tham gia của Thời báo.

Xem Phần I - Phần II - Phần IV - Phần V

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận