• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Gương mặt nghề báo Tổ chức quốc tế các nhà báo

Tổ chức quốc tế các nhà báo

Email In
IOJ luôn xứng đáng với sự tôn trọng và sự công nhận mang tính toàn cầu vì những hoạt động của nó với mục đích bảo vệ quyền lợi, hợp tác hoà bình giữa các quốc gia, vì sự phát triển không liên kết và tình đoàn kết thực sự giữa các dân tộc trên thế giới.

IOJ, trong quá trình hoạt động của mình đã tổ chức các cuộc họp thường niên với mục đích đưa ra những đường lối chỉ đạo và nội quy hoạt động cũng như các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức quốc tế và khu vực các nhà báo chuyên nghiệp với khoảng hơn 400.000 nhà báo làm việc khắp tất cả các nơi trên thế giới đã được tổ chức vào năm 1978 dưới sự bảo trợ của UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hoá của Liên Hiệp Quốc). Cuộc họp tư vấn thứ hai (thành phố Mexico, 1980) của IOJ đã thể hiện sự ủng hộ đối với Bản tuyên ngôn của UNESCO về những nguyên tắc cơ bản liên quan đến sự đóng góp của thông tin truyền thông đại chúng vào việc củng cố hoà bình và hiểu biết quốc tế, củng cố quyền con người và chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa tách biệt chủng tộc Nam Phi và sự kích động chiến tranh.

Cuộc họp tư vấn thứ tư (Prague và Paris, 1983) của IOJ đã ghi nhận giá trị lâu dài của Bản tuyên ngôn UNESCO, với tuyên bố: "Việc thực thi tự do dư luận, ngôn luận và thông tin, được công nhận là một phần không thể tách khỏi của quyền lợi con người và sự tự do cơ bản, là một yếu tố thiết yếu trong việc củng cố hoà bình và hiểu biết quốc tế". Hơn nữa, cuộc họp đã công nhận vai trò quan trọng của thông tin và truyền thông trong thế giới đương thời, cả trong phạm vi quốc gia và trên trường quốc tế, với trách nhiệm xã hội ngày càng nâng cao được giao cho truyền thông đại chúng và các nhà báo.

Những nguyên tắc quốc tế của đạo đức nghề nghiệp trong nghề làm báo đã được soạn thảo trong các cuộc họp tư vấn của tổ chức quốc tế và khu vực các nhà báo chuyên nghiệp từ năm 1978 đến năm 1983 với sự tham dự của các tổ chức nhà báo sau: Tổ chức quốc tế các nhà báo (IOJ), Liên đoàn các nhà báo quốc tế (IFJ), Hiệp hội Công giáo báo chí quốc tế (UCIP), Liên đoàn các nhà báo châu Mỹ Latinh (FELAP), Liên đoàn báo chí người lao động châu Mỹ Latinh (FELATRAP), Hiệp hội các nhà báo châu Phi (UJA), Liên minh các nhà báo các nước Đông Nam á (CAJ).

Những nguyên tắc quốc tế của nghề nhà báo chuyên nghiệp đã được thông qua như nền móng quốc tế chung và như cội nguồn cho những nguyên tắc và nội quy của quốc gia và khu vực. Những nguyên tắc này có thể được phát triển bởi các tổ chức báo chí thông qua các biện pháp và các phương tiện phù hợp nhất đối với các thành viên của tổ chức đó.

1. Quyền của con người được biết thông tin thực sự: Quần chúng và các cá nhân có quyền được biết sự thật khách quan thông qua các phương tiện thông tin chính xác và toàn diện cũng như bày tỏ ý kiến của mình thông qua các phương tiện văn hoá và truyền thông khác nhau.

2. Thái độ tận tâm của nhà báo đối với sự thực khách quan: Nhiệm vụ trước hết của nhà báo là phục vụ cho quyền lợi của quần chúng được biết các thông tin xác thực, đáng tin cậy thông qua sự tận tâm trung thực đối với thực tế khách quan, thông báo các sự kiện một cách có lương tâm trong ngữ cảnh chính xác của chúng, chỉ ra những sự chắp nối cần thiết và không xuyên tạc, với sự phát huy thích đáng, khả năng sáng tạo của người làm báo giúp công chúng có được tư liệu cần thiết làm sáng tỏ thông tin về một bức tranh chính xác và toàn diện của thế giới trong đó nguồn gốc, bản chất và tính chất của các sự kiện, các quá trình và trạng thái của các sự vụ được hiểu một cách khách quan nhất.

3. Trách nhiệm xã hội của nhà báo: Thông tin trong nghề báo được hiểu là một sản phẩm xã hội nhưng không phải như một thứ hàng hoá, điều này có nghĩa là nhà báo phải có trách nhiệm với thông tin mình truyền đạt và như vậy, không chỉ chịu trách nhiệm đối với các nhà kiểm soát truyền thông mà còn cả với quần chúng nói chung, bao gồm nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Trách nhiệm xã hội của nhà báo đòi hỏi anh ta hay chị ta phải hành động phù hợp với lương tâm đạo đức con người trong bất cứ tình huống nào.

4. Tính liêm chính nghề nghiệp của nhà báo: Vai trò xã hội của nhà báo đòi hỏi nghề nhà báo phải duy trì tiêu chuẩn liêm chính cao, bao gồm sự tự kiềm chế trong việc phản bác lại lời buộc tội hay trong việc phơi bày các nguồn tin cũng như quyền tham gia vào quyết định của cơ quan mà anh hay chị ta được sử dụng. Sự liêm chính của nghề nghiệp không cho phép nhà báo nhận bất cứ dạng hối lộ hay sự thăng chức nào vì lợi ích các nhân, đi ngược lại với phúc lợi xã hội chung. Tương tự, đạo đức nghề nghiệp là phải tôn trọng tài sản trí tuệ, và đặc biệt là tự kiềm chế không đạo văn.

5. Sự tiếp cận và tham gia của công chúng: Bản chất nghề nghiệp đòi hỏi nhà báo phải đẩy mạnh sự tiếp cận và tham gia của công chúng đối với thông tin trong truyền thông bao gồm cả quyền hiệu chỉnh hay đính chính và quyền phúc đáp.

6. Tôn trọng sự riêng tư và phẩm giá con người: Một phần không thể tách khỏi của phẩm chất nghề nghiệp của nhà báo là tôn trọng quyền của cá nhân đối với sự riêng tư và phẩm giá con người, phù hợp với các điều khoản của luật quốc tế và quốc gia về vấn đề bảo về quyền lợi và danh tiếng của người khác, ngăn cấm sự phỉ báng, vu khống, nói xấu và làm mất danh dự.

7. Tôn trọng lợi ích công: Phẩm chất nghề nghiệp của nhà báo đòi hỏi phải thực thi sự tôn trọng đối với cộng đồng dân tộc, các thể chế dân chủ và nhân cách công chúng.

8. Tôn trọng những giá trị toàn cầu và sự đa dạng của các nền văn hoá: Một nhà báo chân chính phải bảo vệ những giá trị toàn cầu của chủ nghĩa nhân văn, trên hết là hoà bình, dân chủ, quyền con người, sự tiến bộ xã hội và sự giải phóng dân tộc, đồng thời tôn trọng đặc tính, giá trị và phẩm chất riêng của mỗi nền văn hoá, cũng như quyền của mỗi con người trong việc tự do chọn lựa và phát triển những hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hoá. Như vậy, nhà báo tham gia một cách tích cực vào sự chuyển biến của xã hội tiến tới cải tiến dân chủ và đóng góp thông qua những bài viết đối thoại cho xu thế tự tin chung trong các mối quan hệ quốc tế có lợi cho hoà bình và sự công bằng ở mọi nơi, vì hoà bình, giải trừ quân bị và phát triển xã hội. Một điều trong đạo đức nghề nghiệp là nhà báo phải nhận thức được những điều khoản cần thiết trong các quy ước, tuyên ngôn và nghị quyết quốc tế.

9. Loại trừ chiến tranh và những tai họa lớn khác mà nhân loại đang phải đối mặt: Lời cam kết phù hợp với luân thường đạo lý đối với những giá trị toàn cầu của chủ nghĩa nhân văn kêu gọi nhà báo phải tiết chế đối với bất cứ lý lẽ bào chữa, hay sự khích động, các cuộc chiến xâm lược và cuộc chạy đua vũ trang, đặc biệt là chạy đua vũ khí hạt nhân, và tất cả các hình thức bạo lực, lòng căm thù hay đối xử phân biệt, đặc biệt là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa tách biệt chủng tộc Nam Phi, sự áp bức bởi các chế độ bạo ngược, chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa thực dân mới, cũng như những tai hoạ lớn khác đe doạ nhân loại, như nạn đói, suy dinh dưỡng và bệnh tật. Bằng việc làm như thế, nhà báo có thể đóng góp sức mình trong việc xoá nạn mù chữ và mối bất hoà giữa các dân tộc, làm cho kiều bào của một nước có thể hiểu, thông cảm cho những nhu cầu và ước nguyện của nhau, đảm bảo sự tôn trọng đối với những quyền lợi và chân giá trị của tất cả các quốc gia, tất cả các dân tộc và tất cả các cá nhân không có phân biệt về chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, dân tộc, tôn giáo.

10. Phát triển thông tin thế giới mới và nội quy truyền thông: Nhà báo hoạt động trong thế giới đương thời trong khuôn khổ của phong trào hướng tới những mối quan hệ quốc tế nói chung và một trật tự thông tin mới nói riêng. Trật tự mới này, có thể được hiểu như một phần không thể tách rời của Trật tự kinh tế quốc tế mới, nhằm phi thực dân hoá và dân chủ hoá lĩnh vực thông tin và truyền thông, cả trong nước và trên bình diện quốc tế, trên cơ sở của sự chung sống hoà bình giữa các dân tộc và tôn trọng hết mức bản sắc văn hoá của họ. Nhà báo có nhiệm vụ đặc biệt trong việc thúc đẩy quá trình dân chủ hoá các mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thông tin, đặc biệt bằng việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển những mối quan hệ hoà bình và hữu nghị giữa các nhà quốc gia và các dân tộc.

Hạnh Linh (Theo Tạp chí VHNT)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận