• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Văn bản - Quy định Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch phóng viên chính

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch phóng viên chính

Email In
1. Chức trách:
Là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan báo chí thực hiện viết, chụp ảnh, quay phim thành thạo các thể loại tin và được nhiều thể loại bài có nội dung phức tạp cao.
 
Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch, đề cương, phát hiện nêu chủ đề tin bài theo phân công.
- Tổ chức thực hiện và viết, chụp ảnh, quay phim, tin, bài đạt chất lượng khá và chịu trách nhiệm cá nhân về tác phẩm báo chí của mình.
- Phát hiện và đề xuất được các vấn đề để xây dựng kế hoạch biên tập.
- Viết bài bình luận có nội dung phức tạp trung bình
- Phát hiện và giới thiệu thông tin viên, hướng dẫn cộng tác viên viết theo đề cương đã duyệt.
- Tham gia biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho ngạch công chức cấp dưới.
- Tham gia chuẩn bị nội dung trao đổi nghiệp vụ báo chí trong nước và nước ngoài.
 
2. Hiểu biết:
- Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết về đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
- Nắm có hệ thống hoạt động của ngành, đơn vị, địa phương cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân.
- Am hiểu tình hình kinh tế-chính trị-xã hội trong nước và quốc tế.
- Nắm chắc nội dung cơ bản của Luật Báo chí, quy trình nghiệp vụ, quy phạm kỹ thuật, các chế độ, chính sách đối với báo chí.
- Biết chụp ảnh và đánh máy chữ, sử dụng máy vi tính.
 
3. Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp đại học báo chí trở lên, thâm niên ở ngạch phóng viên ít nhất là 9 năm.
- Qua lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí theo nội dung chương trình của Trung ương.
- Chính trị trung cấp.
- Biết một ngoại ngữ ở trình độ bằng C (đọc, dịch, nói thông thường).

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận