• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Văn bản - Quy định Bộ Thông tin-Truyền thông có 34 nhiệm vụ

Bộ Thông tin-Truyền thông có 34 nhiệm vụ

Email In
Theo Nghị định, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ với tổng số 34 nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể.

Cơ cấu tổ chức bao gồm 19 đơn vị giúp việc và 7 đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra, danh sách các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức tài chính và các cơ quan báo chí khác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo các quy định tại Nghị định 187/2007/NĐ-CP thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có các đơn vị mới, đó là Cục Thông tin đối ngoại; Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế (trước đây trực thuộc Cục Báo chí); Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông.

(Bưu điện Việt Nam)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận