• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Văn bản - Quy định Cơ quan báo chí không được tổ chức cứu trợ

Cơ quan báo chí không được tổ chức cứu trợ

Email In
Theo thông tư này, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp hảo tâm. 
 
Các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, đơn vị ở trung ương, địa phương được Mặt trận Tổ quốc VN các cấp cho phép được tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ nhưng không được tổ chức phân phối tiền, hàng cho các địa phương, cá nhân (trừ những khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo địa chỉ); các khoản đóng góp phải giao nộp cho ban cứu trợ cùng cấp. 
 
Trong trường hợp tổ chức, cá nhân hảo tâm muốn hỗ trợ trực tiếp, ban cứu trợ có trách nhiệm hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân đó chuyển trực tiếp số tiền, hàng cứu trợ đến các đối tượng theo yêu cầu.
 
Cũng theo thông tư của Bộ Tài chính, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương, các tổ chức, đơn vị được phép tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ phải mở tài khoản ở ngân hàng hoặc kho bạc để quản lý. 
 
Khi có phát sinh trên tài khoản này phải thực hiện chuyển vào tài khoản của ban cứu trợ các cấp chậm nhất là trong ngày làm việc hôm sau đối với tiền đóng góp thu được trong thời gian phát động cuộc vận động và định kỳ bảy ngày một lần với số tiền ủng hộ phát sinh ngoài thời gian cuộc vận động.
 
(Tuổi Trẻ)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận