• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Đào tạo Danh mục trường

Danh mục trường

Sẽ đào tạo nhà báo viết về môi trường

Viết về môi trường đang là đề tài nóng của các nhà báo và đây cũng là vấn đề đang được độc giả hết sức quan tâm. Tuy nhiên, tại Việt Nam vẫn chưa có một trường đại học nào đào tạo phóng viên viết về môi trường.
Đọc thêm...
 

Các trung tâm-trường báo chí ở Anh, châu Âu

Danh sách các trung tâm và trường báo chí ở Anh và châu Âu, xếp theo thứ tự chữ cái (Sẽ được cập nhật khi có thay đổi hoặc bổ sung).
Đọc thêm...
 

Các trung tâm đào tạo và trường báo chí ở Mỹ

Danh sách các trung tâm đào tạo và trường báo chí ở Mỹ xếp theo thứ tự chữ cái (sẽ được cập nhật khi có thay đổi hoặc bổ sung)
Đọc thêm...
 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận