TIN LÀM BẨN TRANG BÁO

Những người "gác cổng" quan trọng của một tờ báo, đài phát thanh, truyền hình với những câu chuyện mà chỉ các đồng nghiệp cùng lĩnh vực mới có thể thông cảm

Gửi bàigửi bởi abcabc vào ngày 15 Tháng 11 2006 20:47

Cậu này nói mà kô hiểu mình đang nói gì. Thực ra cái tin trên không sai, cũng không thuộc vào loại "cấm đăng". Ở đây chỉ xét ở góc độ "có nên đăng hay không" và nếu thấy cần phải đăng thì "xử lý như thế nào cho hợp" thôi. Cậu Vân Quẳng Lòng này hoàn toàn kô hiểu gì về pháp luật mà lại ưa lên giọng. Muốn xử ai thì cũng phải có luật chứ, đâu thể cứ thấy người ta làm dở là xử được. Thậm chí có khi người ta làm sai, nhưng luật chưa có quy định thì cũng kô thể xử được cậu ạ.
Hình đại diện của thành viên
abcabc
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 207
Ngày tham gia: 16 Tháng 6 2006 23:00Gửi bàigửi bởi vanquanglong vào ngày 16 Tháng 11 2006 00:02

Thế chắc bác hiểu luật?

Mà ở đây tôi không bàn đến chuyện hiểu hay không hiểu. Mà muốn bàn đến trình độ chuyên môn và văn hóa của những người chịu trách nhiệm về cái tin đó. Tôi muốn nhấn mạnh là làm như thế, vừa tự hạ thấp mình, vừa coi thường độc giả.

Nói thật chứ, độc giả ai cũng thấy lợm lòng với cái tin trên. Hành động đó là có thật, nhưng không phải là điển hình trong xã hội ta. Nếu người nước ngoài đọc được tin đó, người ta sẽ nghĩ như thế nào về con người Việt Nam, nhất là trong thời điểm này, chúng ta vừa gia nhập WTO và tổ chức APEC. Tôi nói rất nghiêm túc đấy.
Hình đại diện của thành viên
vanquanglong
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: 24 Tháng 7 2006 23:00
Đến từ: Hà N?iGửi bàigửi bởi abcabc vào ngày 16 Tháng 11 2006 11:07

Ô hay, báo chí phải phản ánh cuộc sống chứ. Cuộc sống màu hồng thì ta phản ánh màu hồng. Cuộc sống màu đen thì ta phản ánh màu đen. Tô hồng cuộc sống một cách thái quá là hành động mị dân, dối trá và vô lương tâm. Ngày xưa, lũ trẻ tụi tôi đều phải thuộc lòng câu: "Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ. Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ". Giờ nhớ lại thấy buồn cười quá.
Còn cái kiểu "tốt khoe, xấu che" chắc sẽ không tồn tại được lâu nữa đâu. Giờ nó chỉ còn như là quán tính của thời trước. Cái quán tính đó nó chỉ có thể đưa cái tâm hồn ì ạch của chúng ta chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng hẳn, thay vào đó là một tư duy mới (vào WTO thì điều này càng được thúc đẩy nhanh). Còn nếu muốn người nước ngoài hiểu tốt về Việt Nam, cách tốt nhất là chúng ta hãy làm tốt mọi thứ, chứ kô nên làm xấu rồi giấu đi để lừa người ta.
Hình đại diện của thành viên
abcabc
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 207
Ngày tham gia: 16 Tháng 6 2006 23:00Gửi bàigửi bởi nguoilangbat vào ngày 20 Tháng 11 2006 09:14

Vấn đề đang trở nên ... vô cùng to tát :D

Có bác nào thích đọc Vũ Trọng Phụng không nhỉ? Bây giờ Phụng có sống lại thì cũng khối chuyện hay :D
M?a pha lê m??t mát ?èn vàng
Nh? ng??i quân t? tay m?m bút nghiên...
Hình đại diện của thành viên
nguoilangbat
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 466
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00Gửi bàigửi bởi cuphuoc vào ngày 20 Tháng 11 2006 17:56

abcabc đã viết: Còn cái kiểu "tốt khoe, xấu che" chắc sẽ không tồn tại được lâu nữa đâu. Giờ nó chỉ còn như là quán tính của thời trước. Cái quán tính đó nó chỉ có thể đưa cái tâm hồn ì ạch của chúng ta chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng hẳn, thay vào đó là một tư duy mới (vào WTO thì điều này càng được thúc đẩy nhanh). Còn nếu muốn người nước ngoài hiểu tốt về Việt Nam, cách tốt nhất là chúng ta hãy làm tốt mọi thứ, chứ kô nên làm xấu rồi giấu đi để lừa người ta.


Tui đồng ý 2 tay 2 chân với bác abcabc điều này. Nhưng cái vụ Kotex (như trên) thì ...xin can!
Ngày sau s?i ?á c?ng c?n có nhau
Hình đại diện của thành viên
cuphuoc
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 224
Ngày tham gia: 23 Tháng 4 2005 23:00
Đến từ: countryGửi bàigửi bởi diep_vi_hb vào ngày 21 Tháng 11 2006 18:09

Có bác nào thích đọc Vũ Trọng Phụng không nhỉ? Bây giờ Phụng có sống lại thì cũng khối chuyện hay


Câu này nghe... quen quen! Bác Nguoilangbat đã trả tiền bản quyền cho nhà văn Nam Cao? :(
Hình đại diện của thành viên
diep_vi_hb
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 408
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2005 00:00
Đến từ: HVBC&TTGửi bàigửi bởi trunghieu vào ngày 01 Tháng 6 2007 23:31

Nói chung là "Tục còn hơn gà mái đẻ tục tác"
Hình đại diện của thành viên
trunghieu
Thành viên mới
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 31 Tháng 5 2007 23:00Filmyonlinebezlimitu.pl Filmy-online.com.pl Graj-online.pl v

Gửi bàigửi bởi Merypyroini vào ngày 04 Tháng 7 2011 10:00

Music business can be quickly acquiring comparable to many other existent companies. Lately the sheer number of individuals who have ultimate permission to access what music methods is without a doubt substantially expanded comparing along with cycles. The occasions when ever not many everyone was agreed on within the guitar players circus, just as they labored plenty through secret lessons are ended up. Currently, when you are enthusiastic about understanding how to learn a guitar, one can find several software programs for the purpose of creating this less difficult than ever before for yourself. With exclusively choosing these types of services you'll not turn into specialist even so you will obviously get to a lot help your expertise.

An excellent device is the actual decelerate popular music application, which is able to undertake additional assist available for you as opposed to other things that you will attempted. Just one necessary reason for by means of delay music software program is these courses assist you to enjoy any kind of music take note of by just word. For that reason, it's going to quite easy if you want to learn to play the through headsets as well as practice as well be fixed a great deal. Decrease audio application possesses ample alternatives for you to employ so that you could improve your trend. All of the systems may not be difficult to always be addressed as they simply enjoy a genial program and you will definitely find straightforward the project employing it all.
Record companies is actually speedily building the same as several other existent companies. Currently the volume of anyone who has the use of whatever tunes suggests is usually considerably expanded looking at for other instances. The days the moment several people were recognised in the performers spectacle, solely when they previously worked a great deal should you take private lessons are departed. Now, should you be interested in understanding how to play an instrument, you can get quite a few plans ideal for making this rather easy than in the past for you. By just no more than by means of this type of packages you may not be a specialist you will certainly will be able to substantially transform your abilities.

A product the slow beats computer software, which will conduct a great deal more aid on your behalf when compared with other things that a person tried. A single fundamental intent behind employing reduce music software programs are that these particular opportunities let you hear any sort of song you select take note of simply by word. For this reason, it is less difficult that you can learn to play the by ear canal and also the method are likewise secured very much. Stall tracks application possesses plenty of options for you tp utilize so you can revitalize your pattern. All the services aren't tough come to be dealt with mainly because they make the most of a genial screen and you will probably come across rather simple the responsibility of utilizing that.

Reduce song software packages are not merely to get you to reduce the single which means you can play it more rapidly. If you want to start using such type of package you'll profit from some acceleration possibility that will explore in order to slow up the music, but will also to improve the incidence. This is a good cause of you tp utilize decrease the pace of audio application much more course of action you can obtain to modify the pace as per what amount you improved for grade. Will be possible to listen observe as a result of notice at first and then to take part in the tune more quickly an individual will be geared up for those. They can be a boon books won't only study each nonetheless, you buy to manage that certain single well if you do practicing.

Another good basis for studying utilizing stall popular music software packages are that you might placed your trap issues method also. You can create typically the coils you're looking for just by clicking on and will also take you wisdom the particular single superior. This may be a great advantage in terms of lessen the pace of new music computer software books will be able to command a lot better how we tune in to the music.

The principle results of utilizing delay music and songs software package is you will definitely get to execute superior through ear so you becomes to learn speedier along with a whole lot more accuracy and reliability a piece of content you want. To turn into specialized, by means of reduce speed tunes software package is there are not enough nevertheless it can assist you to enhance your abilities faster so its possible to proceed to the next level. If you are not sure of the quality which usually lessen the pace of beats software program possesses, you can consider varied litigation variants before you purchase an application that will fit your needs.
Slow tunes software programs are don't just just for anyone to slow down the piece of music to help you to be quicker. Would like to benefit from a real system you will gain from some sort of accelerate possibility which will allow take a look at in order to slow up the tune, additionally it is to raise the rate. This is an excellent intent behind you to have decrease songs software program simply because this way you will get to switch the incidence as reported by what amount of an individual expanded inside level. You will be able to listen observe simply by observe at the outset as well as take part in the song more rapidly when you're available for this. That is the great advantage simply because you won't only play a part and you buy to take care of that you track adequately after a little applying.

Another great basis for studying with the help of decrease the pace of song application is that one could arranged the loop factors course of action additionally. You can create the particular curls you are looking for display clicking and this will get you knowledge typically the piece of music more suitable. They can be a gift relating to reduce speed new music program since you also can regulate significantly better how you will tune in to the songs.

The leading consequence of implementing reduce tunes applications are you absolutely get to play the game more effective with the ears so you becomes to perform quickly in accordance with additional dependability a piece of writing you'd like. If you want to donrrrt qualified, utilizing stall audio software is not sufficient it also can aid you to improve your ability better to help you to relocate to a higher level. If you are not clear on necessary to resist in which decrease the pace of audio software program comes with, you can try distinct test reproductions prior to choosing software that may meet your needs.Hình đại diện của thành viên
Merypyroini
Thành viên mới
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: 04 Tháng 7 2011 09:51
Đến từ: Cook IslandsD-COM 3G, 7.2Mbps trả trước giá 390.000

Gửi bàigửi bởi tenninh vào ngày 05 Tháng 7 2011 21:44

Mình đang làm việc cho viettel telecom
Hiện tại viettel telecom đang khuyến mãi USB D-COM 3G, 7.2Mbps trả trước dành cho nhà báo giá chỉ 390.000/ D-COM
điều kiện: dành cho tất cả các phóng viên, công nhân viên ngành báo có thẻ phóng viên hoặc giấy giới thiệu của cơ quan.
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHAN VŨ NINH
ĐT: 01664630055 - 0939100676
EMAIL:
liên hệ trước mình sẽ giao hàng tận nơi !<tại tp.HCM>
tenninh
Thành viên mới
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2011 21:15
nghề nghiệp: nhân viên kinh doanhTrang trước

Quay về Biên tập viên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron