• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Kỹ năng Thủ thuật IT Sử dụng phím tắt với Internet Explorer 7

Sử dụng phím tắt với Internet Explorer 7

Email In
vimgNhững phím tắt thường dùng
 
Tắt/Mở chế độ toàn màn hình: F11
Lượt qua Address Bar, nút Refresh, Hộp thoại tìm kiếm và các phần trên một trang web: Tab
Tìm một từ hay cụm từ trên trang: CTRL + F
Mở trang hiện hành trong một cửa sổ mới: CTRL + N
In trang: CTRL + P
Chọn tất cả thành phần trên trang: CTRL + A
Phóng to/Thu nhỏ: CTRL + PLUS / CTRL + -
Phóng to 100%: CTRL + 0
 
Thanh Điều hướng
 
Chuyển đến trang chủ: ALT+HOME
Lùi lại: ALT+LEFT
Tiến tới 1 bước: ALT+RIGHT
Làm tươi trang: F5
Làm tươi trang lẫn bộ nhớ đệm: CTRL + F5
Ngưng tải trang: ESC
 
Bộ lưu trang yêu thích (Favorites)
 
Mở danh sách Favorites: CTRL + I
Tổ chức Favorites: CTRL + B
Nhập trang hiện tại vào danh sách Favorites: CTRL + D
Mở danh sách Feeds: CTRL + J
Mở danh sách History: CTRL + H
 
Internet Explorer 7 cũng chính thức cho phép người dùng duyệt web theo dạng thẻ, sau đây là một số phím tắt cho chức năng duyệt theo thẻ
 
Đóng thẻ: CTRL + W
Mở nhanh xem một thẻ: CTRL + Q
Thêm một thẻ mới: CTRL + T
Xem danh sách các thẻ đang mở: CTRL + SHIFT+ Q
Chuyển sang thẻ kế tiếp: CTRL + TAB
Chuyển sang thẻ trước đó: CTRL + SHIFT + TAB
 
Phím tắt với Address Bar (Thanh địa chỉ)
 
Chọn address bar: ALT + D
Thêm “http://www.” phía trước và “.com” phía sau đoạn ký tự vừa nhập vào address bar: CTRL + ENTER
Chỉ thêm “http://www.” phía trước đoạn ký tự vừa nhập vào address bar, phần đuôi của tên miền thì bạn phải chỉ định rõ.
Mở website được gõ trong address bar ở một thẻ mới: ALT + ENTER
Xem danh sách các địa chỉ web đã được gõ trong Address bar: F4
 
Phím tắt thanh tìm kiếm (Search bar)
 
Chọn thanh tìm kiếm: CTRL + E
Xem danh sách các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm: CTRL + DOWN
Mở trang kết quả trong một thẻ mới: ALT + ENTER
 
Các tác vụ chung thường gặp:
 

Tắt tất cả các phần bổ sung (add-ons): Phím windows + R, gõ iexplorer.exe –extoff
Mở chức năng AutoComplete để địa chỉ web tự động được điền vào khi bạn bắt đầu gõ một lần nữa: Tools – Internet Options – Advanced – Use inline AutoComplete
Thay đổi cách hoạt động của thẻ tab trong Internet Explorer: Tools – Internet Options – trong phần thẻ General, dưới Tabs, chọn Settings
Hiển thị thanh Menu ở phần trên cùng: ALT (hiển thị tạm thời), Tools – Menu Bar (mở thường trực).
Xóa cookies, mật khẩu, dữ liệu, history, và temporary internet files: Tools – Delete Browsing History
Tìm và cài đặt add-on: Tools – Manage Add-ons – Find more Add-onsIn một phần của trang: Chọn phần của trang mà bạn muốn in, nhấn CTRL + P, chọn Selection trong hộp thoại In ấn, nhấn Print để bắt đầu in.
 
(Tuổi Trẻ)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận