• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Trao đổi Chữ và Nghĩa Sản lượng hay khối lượng

Sản lượng hay khối lượng

Email In
Nguồn:  

Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học giải thích: sản lượng là số lượng sản phảm sản xuất ra trong một thời gian nhất định, ví dụ: sản lượng nông nghiệp, sản lượng công nghiệp hàng năm.

Hải cảng không sản xuất ra hàng hóa, nó chỉ tiếp nhận số lượng hay khối lượng hàng hoá thông qua đó mà thôi. Vì vậy, trong trường hợp này chỉ có thể dùng từ "số lượng" hay "khối lượng" mà không thể nói: "sản lượng qua cảng tăng cao" hay "sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt mức tăng trưởng rất cao".


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận