• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Trao đổi Chữ và Nghĩa Quy trình hay khâu?

Quy trình hay khâu?

Email In
Nguồn:  
 
Theo Từ điển tiếng Việt, quy trình là "các bước phải tuân theo khi tiến hành công việc nào đó" còn khâu là "yếu tố, bộ phận nằm trong hệ thống." Nói cách khác là quy trình thì phải tương đương với hệ thống (lớn hoặc nhỏ). Vì thế, không thể nói là "nhiều quy trình" rồi lại bảo "rút ngắn khâu" được.
 
Thiết nghĩ, để cho dễ hiểu thì nên gọi việc chế tạo là một quy trình gồm nhiều khâu.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận