• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Văn bản - Quy định Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí

Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí

Email In
Việc phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa các Bộ theo nguyên tắc là quan hệ hợp tác, phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài về các chủ trương, chính sách, giải pháp điều hành, định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ. Thông tin do các Bộ cung cấp cho báo chí phải đảm bảo tính chính thống, kịp thời, chính xác và công khai, minh bạch nhằm giải thích cho dư luận trong và ngoài nước, ổn định và tạo lòng tin của nhà đầu tư và nhân dân, phù hợp với lợi ích chung của đất nước.
 
Đa dạng cách thức cung cấp thông tin
 
Các Bộ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc cử người phát ngôn, đại diện cung cấp thông tin cho báo chí trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.
 
Các Bộ cũng có thể tổ chức họp báo hoặc ra thông cáo báo chí để cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí.
 
Khi có những sự kiện, vấn đề quan trọng mà xã hội quan tâm hoặc báo chí đề cập liên quan đến lĩnh vực của Bộ nào thì Bộ đó có trách nhiệm cử người phát ngôn hoặc cử đại diện cung cấp thông tin cho báo chí tại cuộc họp giao ban báo chí hàng tuần do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và tại cuộc họp báo thường kỳ của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
 
Đối với những vấn đề, sự kiện lớn, đột xuất mà dư luận xã hội quan tâm hoặc gây tác động lớn trong xã hội, Bộ quản lý chuyên ngành phải kịp thời tổ chức họp báo đột xuất, với sự tham gia của các cơ quan liên quan để cung cấp, định hướng thông tin kịp thời cho báo chí.
 
Thông qua báo chí, góp phần chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
 

Các Bộ cần chỉ đạo các cơ quan tham mưu, nghiên cứu trực thuộc tích cực viết tin, bài cho các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế-xã hội, chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô... và các vấn đề mà dư luận đang quan tâm nhằm giải thích, định hướng dư luận xã hội, ổn định tâm lý nhân dân và các nhà đầu tư.
 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì và phối hợp với các Bộ liên quan thực hiện việc thu thập, thiết lập hệ thống các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, thường xuyên trao đổi, thông tin chính thức cho các tổ chức tài chính quốc tế và cộng đồng quốc tế về tình hình kinh tế Việt Nam, để các nhà đầu tư cũng như bạn bè quốc tế hiểu đúng về tình hình kinh tế nước ta.
 
Theo Quy chế, các Bộ cần thiết lập đường dây nóng để thu nhận và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động chuyên ngành.
 
(Website Chính phủ)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận