• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Trao đổi Chữ và Nghĩa Không có tiền... khoán hoa hậu

Không có tiền... khoán hoa hậu

Email In
Tra đủ các loại từ điển, từ Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, đến các từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, của Nhà xuất bản Giáo dục, cho đến các từ điển Hán Việt có uy tín như của Đào Duy Anh, Nguyễn Lân đều không thấy có mục từ “vô tiền khoán hậu”, chỉ có “vô tiền khoáng hậu” thôi.

Cụm từ này đôi khi cũng được thay bằng “không tiền khoáng hậu”, đều có nghĩa là: (một điều gì đó) trước đây chưa từng có (vô tiền, không tiền) và sau này cũng không bao giờ có (khoáng hậu - khoáng: thiếu, trống; hậu: sau).

Vậy mà người ta cứ vô tư viết thành…khoán hậu. Rõ là sính chữ mà chẳng hiểu hết nghĩa, cứ dùng bừa. Hình như các bác biên tập nhà mình không có thói quen tra từ điển hay sao ấy!

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận