• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Văn bản - Quy định Chỉ thị của Thủ tướng về vai trò của TTXVN

Chỉ thị của Thủ tướng về vai trò của TTXVN

Email In

Ngày 14/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 1441/CT-TTg về tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong tình hình mới.
 
Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ, trong những năm qua, Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thông tấn Nhà nước, là hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân.
 
Thông tấn xã Việt Nam là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
 
Để tăng cường vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Thông tấn xã Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện tốt chức năng của cơ quan thông tấn Nhà nước, phát huy vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần định hướng dư luận xã hội về các vấn đề trong nước và quốc tế theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, phấn đấu trở thành một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực và quốc tế, phù hợp với sự phát triển chung của báo chí thế giới.
 
Thông tấn xã Việt Nam cần đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến theo hướng phát triển thành một Tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh với loại hình thông tin đa dạng, phong phú.
 
Các cơ quan báo chí và truyền thông trong nước có trách nhiệm sử dụng nguồn tin chính thống của Thông tấn xã Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Đối với những tin, bài, tài liệu, văn kiện chính thức, các cơ quan báo chí và truyền thông phải sử dụng nguyên bản; các trường hợp khác cần biên soạn ngắn gọn nhưng phải đảm bảo tính toàn diện, trung thực, trong trường hợp trích dẫn không được làm sai lệch nội dung thông tin.
 
Theo Chỉ thị của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có trách nhiệm chủ động và ưu tiên cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác cho Thông tấn xã Việt Nam để đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo của Đảng; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác.
 
Thông tấn xã Việt Nam được phép ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc về các vấn đề thời sự, những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, cải chính những thông tin sai lệch với những quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước. Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam để triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.
 
Thủ tướng chỉ thị các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp và tạo điều kiện để mạng lưới phân xã Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn Nhà nước.
 
Các bộ, ngành và địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Thông tấn xã Việt Nam xây dựng, vận hành kênh truyền hình thông tấn và phổ biến rộng rãi báo Tin tức với chức năng là một kênh thông tin của Chính phủ.
 
Theo Chỉ thị trên, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án về đầu tư phát triển, đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với một hãng thông tấn quốc gia trong điều kiện mới.
 
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này./.
 
(Vietnam+) 


Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi
Tin mới nhận