Gầy... dộc là kiểu gầy gì?

In
Theo lời người cháu gọi chị S. bằng dì, thời gian gần đây, thấy dì ủ rũ, người cứ gầy dộc đi, đứa con gái lớn lại có những thay đổi bất thường nên cố gặng hỏi mà chị S. chỉ cúi đầu mà rằng: “Chuyện gia đình ấy mà...”. (Đau đớn cảnh người vợ tố chồng quan hệ với con gái; Vietnamnet, 24/3/2010)
 
Nguồn:
 
Từ đúng tất nhiên là "gầy rộc."
 
Từ "dộc" thậm chí không có trong từ điển tiếng Việt phổ thông. 

Tin cũ hơn: